Header transparent bg

Bundler dostarcza spójne środowisko dla projektów Ruby poprzez śledzenie i instalację właściwych gem'ów i ich wersji.

Bundler pomaga wydostać się z piekła zależności i zapewnia, że gem'y które potrzebujesz są w Twoich środowiskach. Dzięki temu rozpoczęcie pracy nad projektem to wpisanie bundle install w konsoli.

What's new? Jak bundler działa?

Jak rozpocząć?

Rozpoczęcie pracy z bundler'em jest bardzo proste! Otwórz terminal i uruchom tą komendę:

$ gem install bundler

Określ zależności w Gemfile'u znajdującym się w głównym katalogu Twojego projektu:

source 'https://rubygems.org'
gem 'nokogiri'
gem 'rack', '~> 2.0.1'
gem 'rspec'

Zobacz więcej: Gemfiles

Instalacja wszystkich potrzebnych gem'ów z określonego źródła:

$ bundle install
$ git add Gemfile Gemfile.lock

Zobacz więcej: bundle install