Header transparent bg

Bundler dostarcza spójne środowisko dla projektów Ruby poprzez śledzenie i instalację właściwych gem'ów i ich wersji.

Bundler pomaga wydostać się z piekła zależności i zapewnia, że gem'y które potrzebujesz są w Twoich środowiskach. Dzięki temu rozpoczęcie pracy nad projektem to wpisanie bundle install w konsoli.

Translation missing: pl.home.what_can_bundler_do Translation missing: pl.home.new_in v2.5 Translation missing: pl.home.cli_docs Translation missing: pl.home.chat_with_us

Jak rozpocząć?

This guide assumes that you have Ruby installed. If you do not have Ruby installed, do that first and then check back here! Any modern distribution of Ruby comes with Bundler preinstalled by default.

Rozpoczęcie pracy z bundler'em jest bardzo proste! Określ zależności w Gemfile'u znajdującym się w głównym katalogu Twojego projektu:

source 'https://rubygems.org'
gem 'nokogiri'
gem 'rack', '~> 2.2.4'
gem 'rspec'

Instalacja wszystkich potrzebnych gem'ów z określonego źródła:

$ bundle install
$ git add Gemfile Gemfile.lock

Get involved

Bundler has a lot of contributors and users, and we would love to have your help! If you have questions, join the Bundler Slack and we'll try to answer them. If you're interested in contributing (no programming skills needed), start with the contributing guide. While participating in the Bundler project, please keep the code of conduct in mind, and be inclusive and friendly towards everyone. If you think you've found a security issue, please report it via HackerOne.