Header transparent bg

Bundler dostarcza spójne środowisko dla projektów Ruby poprzez śledzenie i instalację właściwych gem'ów i ich wersji.

Bundler pomaga wydostać się z piekła zależności i zapewnia, że gem'y które potrzebujesz są w Twoich środowiskach. Dzięki temu rozpoczęcie pracy nad projektem to wpisanie bundle install w konsoli.

What Can Bundler Do? New in v2.0 CLI Docs Chat With Us

The latest news

Mar 12, 2019 January and February Bundler Update


Jak rozpocząć?

Rozpoczęcie pracy z bundler'em jest bardzo proste! Otwórz terminal i uruchom tą komendę:

$ gem install bundler

Określ zależności w Gemfile'u znajdującym się w głównym katalogu Twojego projektu:

source 'https://rubygems.org'
gem 'nokogiri'
gem 'rack', '~> 2.0.1'
gem 'rspec'

Zobacz więcej: Gemfiles

Instalacja wszystkich potrzebnych gem'ów z określonego źródła:

$ bundle install
$ git add Gemfile Gemfile.lock

Zobacz więcej: bundle install

Get involved

Bundler has a lot of contributors and users, and we would love to have your help! If you have questions, join the Bundler Slack and we'll try to answer them. If you're interested in contributing (no programming skills needed), start with the contributing guide. While participating in the Bundler project, please keep the code of conduct in mind, and be inclusive and friendly towards everyone. If you have sponsorship or security questions, please contact the core team directly.