Docs header transparent bg

Bundler w aplikacjach

Ten poradnik został oryginalnie napisany przy użyciu Bundler-a v1.12. Jeśli używasz innej wersji wyniki mogą się nieznacznie różnić. Aby sprawdzić, którą wersję Bundler-a posiadasz, uruchom bundler -v.

Co w środku?

 1. Rozpoczęcie - instalacja Bundler-a i bundle init
 2. Edytowanie Gemfile’a
  1. Sources
  2. Adding Gems
  3. More About Gemfile Syntax
 3. Installing Gems - bundle install
  1. Development
  2. Deployment
 4. Gemfile.lock
 5. Executing Commands - bundle exec
 6. Updating Gems - bundle outdated and bundle update
 7. Recommended Workflow

Rozpoczęcie - instalacja Bundler-a i bundle init

Niektóre framework-i posiadają wbudowaną obsługę Bundler-a, np. kiedy uruchomisz rails new app Bundler zostanie automatycznie zainicjalizowany

Po pierwsze, musimy zainstalować Bundler-a.

$ gem install bundler

Powyższa komenda zaktualizuje Bundler-a, jeśli był wcześniej zainstalowany. Powinniśmy dostać coś takiego, jako wynik:

$ gem install bundler
Successfully installed bundler-1.12.5
1 gem installed

Aby zainicjalizować Bundler-a ręcznie, wpiszmy poniższe komendy (bundler_example to nasz folder z aplikacją):

$ mkdir bundler_example && cd bundler_example
$ bundle init

Plik Gemfile powinien zostać automatycznie stworzony:

# frozen_string_literal: true
# A sample Gemfile
source "https://rubygems.org"

# gem "rails"

Edytowanie Gemfile’a

źródła gem-ów

Automatycznie wygenerowany Gemfile zawiera linijkę source "https://rubygems.org". Znaczy to tyle, że Bundler będzie szukał gem-ów na serwerze https://rubygems.org. Jeśli chcesz użyć własnego serwera RubyGems lub innego, po prostu zmień ją:

source "https://your_ruby_gem_server.url"

Jeśli masz więcej źródeł dla gem-ów, możesz użyć bloku lub :source:

source "https://your_ruby_gem_server.url" do
 # gems
end

gem "my_gem", source: "https://your_2_ruby_gem_server.url"

Gem-y te będą uzyskiwane z dwóch różnych źródeł.


Czytaj więcej o source tu.

Dodawanie gem-ów

Dodajmy teraz kilka zależności do naszego projektu:

# frozen_string_literal: true
# A sample Gemfile
source "https://rubygems.org"

gem "rails"

Używając powyższego Gemfile-a po uruchomieniu bundler install zainstalowana zostanie najnowsza wersja gem-u rails.


Co jeśli chcemy zainstalować wybraną wersję? Wystarczy ją wpisać po przecinku:

gem "rails", "3.0.0"

lub użyć poniższej składni:

gem "rails", "~> 4.0.0" # to jest to samo, co gem "rails", ">= 4.0.0", "< 4.1.0" 
gem "nokogiri", ">= 1.4.2"

Czytaj więcej o gem-ach w Gemfile-u tu.

Więcej o Gemfile-ach

Czytaj więcej o Gemfile-ach tu.

Instalacja gem-ów - bundle install

Development

By zainstalować gem-y do development-u, użyjemy po prostu bundle install.

Powinno dać nam to podobny wynik:

Fetching gem metadata from https://rubygems.org/
Fetching version metadata from https://rubygems.org/
Fetching dependency metadata from https://rubygems.org/
Resolving dependencies...
Using mini_portile2 2.1.0
Using pkg-config 1.1.7
Using bundler 1.12.5
Using nokogiri 1.6.8
Bundle complete! 1 Gemfile dependency, 4 gems now installed.
Use `bundle show [gemname]` to see where a bundled gem is installed.

Stworzy to także plik Gemfile.lock:

GEM
 remote: https://rubygems.org/
 specs:
  mini_portile2 (2.1.0)
  nokogiri (1.6.8)
   mini_portile2 (~> 2.1.0)
   pkg-config (~> 1.1.7)
  pkg-config (1.1.7)

PLATFORMS
 ruby

DEPENDENCIES
 nokogiri (>= 1.4.0)

BUNDLED WITH
  1.12.5

Ten plik będzie omawiany w następnym rozdziale.

Deployment

Dla deployment-u powinniśmy użyć opcji --deployment:

$ bundle install --deployment

Zainstaluje nam to wszystkie zależności do folderu ./vendor/bundle.

Jednakże, by uruchomić tą komendę, są pewne wymagania:

 1. Gemfile.lock jest wymagany.
 2. Gemfile.lock musi być aktualny.

Czytaj więcej o komendzie bundle install tu.

Gemfile.lock

Bundler używa tego pliku, by zapisać nazwy i wersje wszystkich gem-ów. Gwarantuje to, że zawsze będziemy używać tych samych bibliotek, nawet jeśli będziemy się przenosić pomiędzy maszynami. Po zainstalowaniu gem-a po raz pierwszy, Bundler zablokuje jego wersją. Aby go zaktualizować, musimy użyć: bundler update lub/i zmodyfikować jego wersję w Gemfile-u.

Ten plik jest tworzony/aktualizowany automatycznie, kiedy uruchamiasz niektóre komendy Bundler-a (np. bundle install lub bundle update) i powinno się go dodać do systemu kontroli wersji.

Użyjemy Gemfile.lock-a z poprzedniego rozdziału jako przykład.

GEM
 remote: https://rubygems.org/
 specs:
  mini_portile2 (2.1.0)
  nokogiri (1.6.8)
   mini_portile2 (~> 2.1.0)
   pkg-config (~> 1.1.7)
  pkg-config (1.1.7)

PLATFORMS
 ruby

DEPENDENCIES
 nokogiri (>= 1.4.0)

BUNDLED WITH
  1.12.5

Prześledźmy jego ważniejsze elementy:

 • GEM
  • remote - źródło gem-ów
  • specs - zainstalowany gem-y (z wersją). Widzimy tu, że przykładowo mini_portile2 jest zależnością nokogiri, ponieważ jest poniżej i ma wcięcie.
 • PLATFORMS - platforma, która została użyta w aplikacji (zobacz więcej).
 • DEPENDENCIES - gem-y zdefiniowane w Gemfile-u.
 • BUNDLED WITH - wersja Bundler-a, który ostatnim razem zmienił Gemfile.lock

Wykonywanie komend - bundle exec

Popatrzmy najpierw na przykład:

$ bundle exec rspec

$ bundle exec rails s

Dzięki temu, komenda (w tym przypadku rspec i rails s) zostanie uruchomiona w aktualnym kontekście bundle-a, pozwalając dołączać i używać wszystkich gem-ów zdefiniowanych w Gemfile-u.


Czytaj więcej o komendzie bundle exec tu.

Aktualizowanie gem-ów - bundle outdated i bundle update

Now let’s update some gems. With bundle outdated we can list installed gems with newer versions available:

$ bundle outdated
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/
Fetching version metadata from https://rubygems.org/
Fetching dependency metadata from https://rubygems.org/
Resolving dependencies.......

Outdated gems included in the bundle:
 * nokogiri (newest 1.6.8, installed 1.6.7.2) in group "default"

You can also specify gems (bundle outdated *gems).

We’ve got nokogiri locked on version 1.6.7.2. How can we update it? bundle install won’t install newer version because it’s locked in Gemfile.lock file. We must use bundle update.

$ bundle update
Fetching git://github.com/middleman/middleman-syntax.git
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/
Fetching version metadata from https://rubygems.org/
Fetching dependency metadata from https://rubygems.org/
Resolving dependencies.....
Installing nokogiri 1.6.8 (was 1.6.7.2) with native extensions
Using i18n 0.7.0

... (and more)

Bundle updated!

Using bundle update without any argument will try to update every gem to newest available version (restrained by Gemfile).

To update specific gems, use bundle update *gems


To learn more about bundle outdated command click here.

To learn more about bundle update command click here.

In general, when working with an application managed with bundler, you should use the following workflow:

 • To init Bundler, run
$ bundle init
 • After you create your Gemfile for the first time, run
$ bundle install
 • Check the resulting Gemfile.lock into version control
$ git add Gemfile.lock
 • When checking out this repository on another development machine, run
$ bundle install
 • When checking out this repository on a deployment machine, run
$ bundle install --deployment
 • After changing the Gemfile to reflect a new or update dependency, run
$ bundle install
 • Make sure to check the updated Gemfile.lock into version control
$ git add Gemfile.lock
 • If bundle install reports a conflict, manually update the specific gems that you changed in the Gemfile
$ bundle update rails thin
 • If you want to update all the gems to the latest possible versions that still match the gems listed in the Gemfile(5), run
$ bundle update
Edit this document on GitHub if you caught an error or noticed something was missing.